vits

3 MÜÜTI töötervishoiu ja tööohutuse kohta VOL 1

Töötervishoid ja tööohutus on paraku selline teema, millele igapäevaselt ei soovita liiga palju aega kulutada. Teatakse, et on nõuded, mida peab täitma, kuid sisusse väga ei süübita. Alustame pisikest blogi artiklite sarja “Müüdid töötervishoius ja tööohutuses”, et kummutada mõned valearusaamad, mida ikka ja jälle kuulen klientidelt. Toon iga nädal välja 3 müüti, mis on piisavalt […]

Tööandja kohustused

Tööohutus ei ole naljaasi – räägime seadusest!

Tööandja ülimaks (au)kohustuseks on hoida ning kaitsta oma suurimat väärtust ehk töötaja tervist ja heaolu – läbi ennetustöö tagada ohutud ning tervislikud töötingimused. Me tahame ju kõik õhtuks tervelt koju jõuda! Igapäevases töötuhinas kipuvad töökeskkonna ohukohad tihtipeale märkamatuks jääma ning vajalik ennetustöö nihkub teadlikult või hajameelsusest tahaplaanile. Just seetõttu on paika pandud riiklik seadus – […]

Miks VITS on parem kui Excel?

VITS ei ole täiuslik (nii nagu miski siin maailmas!), aga sellel on mitmeid VEENVAID FUNKTSIONAALSUSI. Aga alustame kohe päris algusest. Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse järgi lasub tööandjal suur vastutus – hoida ning kaitsta oma suurimat väärtust ehk töötaja tervist ja heaolu. Sellest tulenev korrektne ennetustöö nõuab aga paratamatult aega ja energiat ning kaasnev paberimajandus tundub […]

Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist kui kaitseingel

Töökeskkonnaspetsialist on inimene, kes on määratud täitma tööandja kohustusi töötervishoius ja tööohutuses. Seetõttu peetakse teda tihti nagu raamatupidajaks, kelle ülesanne on dokumendid korras hoida. Tegelikult on dokumendid lihtsalt üks väike osa töötervishoiust ja tööohutusest. Õigesti täidetud dokumendil ei ole mingit väärtust, kui selle taga pole sisu. Töökeskkonnaspetsialisti eesmärk on käia töökeskkonnas ringi lahtiste silmadega ning […]

Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist

Kes vajab Virtuaalset Töökeskkonnaspetsialisti?

Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist ehk VITS aitab lihtsamalt ja efektiivsemalt korraldada töötervishoidu ja tööohutust.  Töötervishoiu ja tööohutusega peavad tegelema kõik organisatsioonid, kellel on vähemalt 1 töölepinguline töötaja. Teema on oluline, kuid kohati aeganõudev ja tüütu. Nii mõnigi töökeskkonnaspetsialist on unistanud assistendist, kes aitab neil juhendamiste kaarte ja isikukaitsevahendeid vormistada ning allkirju võtta. Kõlab tuttavalt? Kellele siis ikkagi […]

Paberivaba-vits

VITSaga paberivabaks

Paberid kipuvad kaduma või määrduma. Neid ei ole lihtne leida või selleks, et leida, peab palju erinevaid pabereid läbi lappama. Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas tahame või ei taha, on paber väga oluline.    Miks on vajalik dokumente säilitada? Töötervishoiu ja tööohutuse dokumente tuleb säilitada, et tööandja saaks tulevikus ennast kaitsta ehk tõendada, et on teinud […]