Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist kui kaitseingel

Töökeskkonnaspetsialist on inimene, kes on määratud täitma tööandja kohustusi töötervishoius ja tööohutuses. Seetõttu peetakse teda tihti nagu raamatupidajaks, kelle ülesanne on dokumendid korras hoida. Tegelikult on dokumendid lihtsalt üks väike osa töötervishoiust ja tööohutusest. Õigesti täidetud dokumendil ei ole mingit väärtust, kui selle taga pole sisu.
Töökeskkonnaspetsialisti eesmärk on käia töökeskkonnas ringi lahtiste silmadega ning tuvastada ohud, mis võivad töötaja tervist ohustada. Ta on justkui kaitseingel, kes tagab, et jõuaksid tervelt koju oma lähedaste juurde.

Kui vaatame statistikat, siis 2018 aastal ei jõudnud tervelt koju üle 5000 töötaja. Õnneks suurem osa olid siiski kerged õnnetused, kuid kui kergete tööõnnetustega ei tegele, siis võivad nendest välja kujuneda rasked tööõnnetused. Raskete tööõnnetuste korral võib töötaja kaotada töövõime, mis tähendab töötaja ja tema pere jaoks ka sissetuleku kaotust.

Seega on töökeskkonnaspetsialist see inimene, kes hoolitseb töötaja tervise ja üldise heaolu eest. Paraku näitab praktika, et suurem osa töökeskkonnaspetsialiste tegeleb rohkem dokumentatsiooni haldamise kui sisulise tööga.

On aeg anda töökeskkonnaspetsialistile võimalus viibida rohkem töökeskkonnas ja vähendada dokumentatsiooni haldamisele kuluvat aega.

Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist aitab vähendada dokumentide koostamisele kuluvat aega

VITS ehk Virtuaalne Töökeskkonnaspetsialist aitab vähendada dokumentatsiooni koostamisele ja haldamisele kuluvat aega. VITS koostab automaatselt juhendamiste ja isikukaitsevahendite väljastamise kaarte ning töökeskkonnaspetsialisti ülesanne on saata need töötajale kinnitamiseks. Lisaks annab VITS märku, kui kellelgi hakkab tervisekontroll aeguma.

Tulemuseks on töökeskkonnaspetsialist, kes saab teha sisulist tööd, milleks on töötajate tervise ja heaolu eest hoolitsemine.

Proovi VITSa tasuta.

Kui Sul on küsimusi, siis kirjuta mulle.

Jaanika Jelistratov
VITS tegevjuht
55623741
info@vits.ee